Uutiskirje 2/2021

Uutiskirje 2/2021

Kommentoi Pirkanmaan biokaasutiekarttaa 16.4.2021 mennessä

Pirkanmaan biokaasutiekartta vuoteen 2030 tähtää biokaasutuotannon ja -käytön vauhdittamiseen maakunnassa. Tiekarttaa on työstetty viime vuosi Pirkanmaan biokaasuverkoston (Pirkabio) työpajoissa ja lopullinen luonnos tiekartasta on syntynyt helmikuisen työpajan ja sitä edeltäneen ennakkokyselyn vastausten perusteella. Tiekarttaa kuvaavampaa on mieltää työ yhteistyön alustaksi ja päivittyväksi tilannekuvaksi, jonka avulla laaja kokonaisuus on mahdollista tehdä näkyväksi. Tarkoitus on seurata tiekartan toimenpiteiden toteutumista vuosittain ja samalla arvioida ja kehittää verkoston toimintaa.

Biokaasutiekartta julkaistaan tarinakarttamuotoisena sivustona, joka on jaettu 11 eri lukuun. Nyt kommentoitava lopullinen luonnos tiekartasta löytyy ao. linkistä:

Kommentit tiekarttaluonnokseen pyydetään toimittamaan sähköpostilla pe 16.4.2021 mennessä Irina Simolalle Pirkanmaan ELY-keskukseen (irina.simola(a)ely-keskus.fi). Ohessa vielä toiveet kommenttien esittämiseksi:

  • esitä kommenttisi jaottelulla yleiset sekä lukukohtaisesti (luvut 1-11) eriteltynä
  • helpoimmin huomioon otettavat kommentit ovat täsmällisiä korjaus- tai lisäysehdotuksia
  • tätä uutiskirjettä sekä linkkiä tiekarttaluonnokseen voi jakaa eteenpäin omissa verkostoissa ja kommenteissa on hyvä tuoda esille, mikäli kommentit on valmisteltu useamman tahon yhteistyönä
  • tiekartan ”tarkkuustaso” on pyritty kuvaamaan sillä tasolla, kuin se työpajojen keskustelun ja koosteiden perusteella kokonaisuudessaan on koettu tarkoituksenmukaiseksi. Huomioithan siis, että merkittävät muutokset tiekartan sisältöön otetaan huomioon tiekartan seuraavassa päivityksessä (vuonna 2022) ja niistä käydään yhteistä keskustelua myös Pirkabion tilaisuuksissa.

Pirkabion sivustolle liitetään tämän kommentointikierroksen jälkeen oma palautekanava tiekartasta niin, että sen kautta voi jatkossa toimittaa päivityksiä tiekartan sisältöön ja tuoda esille omia toimenpiteitä ja suunnitelmia biokaasutuotannon ja -käytön vauhdittamiseen. Tällä tavoitellaan mahdollisimman matalaa kynnystä olla yhteydessä ja kanavan kautta palaute saadaan kerättyä keskitetysti talteen. Ehdotukset tilaisuuksista, Pirkabiosta viestimisestä ym. ovat erittäin tervetulleita!

Vahvista Pirkabio-verkostoon osallistumisesi ja varmista näkyvyytesi

Pirkabio on avoin ja kehittyvä yhteistyöverkosto, johon voivat liittyä kaikki halukkaat organisaatiot ja toimijat. Verkoston tavoitteina on muun muassa tutustuttaa toimijoita koko maakunnan alueelta sekä yhteiskehittää uusia toimintatapoja ja tuottaa sitä kautta hyötyä jäsenille. Nyt kommenteilla olevaan tiekarttaan on tarkoitus -verkoston osallistujien toiveiden mukaisesti- liittää vielä visualisointi Pirkabiosta. Visualisoinnilla on tarkoitus kuvata verkostossa mukana olevia tahoja tuomatta esille yksittäisiä henkilöitä organisaatioista, vaan ainoastaan organisaation nimi ja nettisivu.

Pirkabion sivustolla on aiemmin ollut mahdollisuus erikseen liittyä biokaasuverkostoon sekä toisaalla on voinut tilata verkoston uutiskirjeen. Tämä on hankaloittanut viestintää ja tässä yhteydessä, kun verkostoon liittyminen on visualisoinnin vuoksi tarpeen vahvistaa uudelleen, tehdään seuraava muutos:

  • jatkossa uutiskirjeen tilaus ja verkostoon liittyminen yhdistetään saman ilmoittautumisen taakse
  • voit tilata vain uutiskirjeen
  • voit tilata uutiskirjeen ja lisäksi liittyä myös verkostoon
  • verkostoon liittyneet saavat aina siis myös uutiskirjelinkin sähköpostiinsa
  • uutiskirje ilmestyy noin 3-4 kertaa vuodessa ja siitä tulee tieto sähköpostiisi (tarkistathan roskapostisi, linkki uutiskirjeeseen tulee osoitteesta uutiskirje(a)pirkabio.fi ja 25.3. ennen noreply(a)pirkabio.fi)

Käythän siis pikimmiten aktivoimassa uutiskirjeen tilauksen ja Pirkabio-verkostoon liittymisen uudelleen! Tervetuloa myös kaikki uudet liittyjät. Verkostoon liittyminen ei velvoita mihinkään, mutta liittymällä varmistat jatkossa, että saat tiedon verkoston puitteissa järjestettävistä tilaisuuksista, olet mukana vaikuttamassa työn suuntaamiseen ja saat organisaatiosi näkymään tiekarttaan liitettävässä visualisoinnissa.

Ajankohtaisia poimintoja

Kansallista biotalousstrategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä ja uuden biotalousstrategian odotetaan valmistuvan kesän aikana.

Tietoa EU-REACT-rahoitushausta, josta rahoitettavien hankkeiden tulee tukea Pirkanmaan selviytymissuunnitelman 2020 – Koronasta uuteen kasvuun toimeenpanoa. Haku auki 7.5.2021 asti.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n sivusto kannattaa ottaa aktiiviseen seurantaan. Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuus järjestettiin usean tahon yhteistyönä 17.3.2021 ja tulossa näyttää olevan 4.5.2021 klo 9-12 työpaja ravinnekierroista.

Lisätietoja Pirkabiosta: Irina Simola, Pirkanmaan ELY-keskus (irina.simola(a)ely-keskus.fi) ja Iris Havola, Pirkanmaan liitto (iris.havola(a)pirkanmaa.fi)

Comments are closed.