Uutiskirje 1/2021

Uutiskirje 1/2021

Pirkanmaan biokaasutiekartta valmistumassa

Pirkanmaan biokaasutiekartta valmistumassa

Pirkabio-verkosto kokoontui 9.2. tiekarttatyöpajaan, jossa ensimmäistä kertaa keskusteltavana oli biokaasutuotannon ja -käytön koko arvoketju. Osallistujat saivat tutustua ennakkoaineistona tiekartan ensimmäiseen luonnokseen sekä vastata kyselyyn, jossa kerättiin näkemyksiä niin tiekartan sisällöstä kuin verkoston toiminnastakin.

Työpajan aluksi kuultiin esityksiä Pirkanmaan ilmastotiekartasta, vesienhoidon toimenpideohjelmasta sekä ajankohtaiskatsaukset alan järjestöiltä (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja Bioenergia ry), maaseuturahoituksesta ja menossa olevista hankkeista.

Pienryhmissä pohdittiin toimenpiteitä, jotka tulisi saada liikkeelle tämän ja ensi vuoden aikana biokaasuekosysteemin kehittämiseksi maakunnassa. Toimialan toimintaympäristön ennakoitavuuden ja kannattavuuden haasteisiin vastataan pitkälti EU-tasolla ja kansallisella ohjauksella, mutta tärkeää on samanaikaisesti myös maakunnassa suunnata resursseja ja kehittämistä määrätietoisesti samaan suuntaan. Biokaasu on tärkeää pitää mukana myös maakunnan ilmasto- ja energiatavoitteissa. Elvytysrahoitusta tulisi voida hyödyntää myös biokaasuekosysteemin kehittämisessä.

Biokaasuverkostoon tarvitaan monenlaisia toimijoita ja yhdessä kehittämisen malleja

Pirkanmaan biokaasuverkosto on toistaiseksi päässyt kokoontumaan vain etäyhteyksin. Verkkotilaisuuksissa käydyt keskustelut ovat osoitus tarpeesta muodostaa yhteistä näkemystä laajasta kokonaisuudesta. Verkoston vahvuus ja vaikuttavuus syntyvät siitä, että ihmiset tuntevat toisensa ja luottavat siihen, että kokonaisuutta viedään eteenpäin asia, ei organisaatiot edellä. Tämä ei tarkoita, etteikö verkoston tulisi tukea osallistujiensa intressejä ja toimijuutta. Ennakkokyselyyn vastanneet olivat yhtä mieltä siitä, että biokaasuverkosto olisi tärkeää saada tietosuojarajoitteista huolimatta jollain tavoin näkyväksi (verkoston visualisointi).

Pirkanmaan biokaasuekosysteemin kehittymisessä oleellista on saada liikkeelle konkreettisia hankkeita ja investointeja. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n valmistumassa oleva Koukkujärven biokaasulaitos on tässä tärkeä avaus. Maatalouden biomassojen liikkeelle saamiseksi tulisi löytää yhteistyön malli, joka takaa hyödyn ja riskin jakamisen kannustavasti. Kunnat voivat omien strategioidensa ja yksityisen sektorin kanssa käytävien markkinavuoropuheluiden kautta luoda edellytyksiä jakeluinfran kehittymiselle, liikennebiokaasun kysynnälle ja ravinnekierrätykselle. Kuntien yhteishankinnat, samoin kuin maankäytön ja kaavoituksen tarkastelu osana biokaasuekosysteemin kehittämistä ovat keinoja viedä asiaa eteenpäin.

Pirkanmaan biokaasutiekartta valmistuu kevään aikana

Vuoteen 2030 tähtäävä Pirkanmaan biokaasutiekartta valmistuu kevään aikana ja se lähetetään vielä kommentointikierrokselle. Tiekarttaa sanana ehkä kuvaavampaa olisi mieltää työ päivittyväksi tilannekuvaksi, jonka avulla laaja kokonaisuus on mahdollista tehdä näkyväksi. Tarkoitus on seurata tiekartan toimenpiteiden toteutumista vuosittain ja arvioida samalla verkoston toimintaa.

Verkoston tilaisuuksia suunnitellaan ja järjestetään tarpeen ja resurssien mukaan. Tulevissa aiheissa esillä ovat olleet muun muassa rahoitusmahdollisuudet sekä lupa- ja viranomaismenettelyt. Myös tutustumiskäyntejä biokaasulaitoksille on toivottu. Koronapandemian helpottaessa tilaisuuksia on tarkoitus järjestää myös perinteisinä lähitapaamisina. Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto koordinoivat verkoston kokoontumisia tiiviissä yhteistyössä ProAgrian viime syksynä käynnistyneen AgroEko-hankkeen kanssa. Ahlmanin säätiön koordinoima Pirkanmaan Ruokafoorumi puolestaan voi linkittää biokaasuverkostoa ja pirkanmaalaisia ruuantuottajia.

Ajankohtaisia poimintoja

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n sivusto kannattaa ottaa aktiiviseen seurantaan. Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuus (verkkotilaisuutena) järjestetään 17.3.2021 ja ilmoittautuminen avataan 17.2.2021.

Luonnonvarakeskuksen etusivun teemana kiertotalous ja ravinnekierrätys

Gaia Consulting Oy on laatimassa työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvitystä biokaasuhankkeiden rahoitusmahdollisuuksista. Gaia laatii yhdessä 4front Oy:n kanssa nykytilakuvauksen biokaasuhankkeiden rahoituksesta sisältäen yksityiset ja julkiset rahoituslähteet sekä tukijärjestelmät. Selvityksen tuloksena tuotetaan perustellut ehdotukset biokaasuhankkeiden rahoitusmahdollisuuksien kehittämiseksi, huomioiden sekä hankekehittäjien että rahoittajien tarpeet. Selvitys tehdään yhteistyössä sidoryvalmistuu toukokuun 2021 loppuun mennessä.

  • Lisätietoja hankkesta: Laura Ylimäki, laura.ylimaki(a)gaia.fi

Pirkanmaan naapurimaakunnissa biokaasu on myös vahvasti esillä:

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut rahoitushaun kehittämishankkeille, joilla edistetään maankäyttösektorin päästöjen vähentämistä, hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista sekä varautumista ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Haku on avoinna 28.2.2021 asti, mutta helmikuussa päättyvän haun jälkeen on tulossa vielä uusi haku.

Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat lähettäneet lausunnolle Kansallisen kiertotalousohjelman pohjalta laaditun ehdotuksen valtioneuvoston periaatepäätökseksi, lausunto on annettava 8.3.2021 mennessä.

Pirkanmaan biokaasuverkostoon voi ilmoittautua ja uutiskirjeen tilata Pirkabion sivuilta.

Lisätietoja: Irina Simola, Pirkanmaan ELY-keskus (irina.simola(a)ely-keskus.fi) ja Iris Havola, Pirkanmaan liitto (iris.havola(a)pirkanmaa.fi)

Comments are closed.